Eesti Eesti keeles

6 kõige huvitavamat oskust, mida kaubanduses omandada

Öeldakse, et pole olemas asja, mida ei saaks õppida. Ja öeldakse ka, et inimene õpib kogu elu. Mitte ükski õpitud oskus ei jookse mööda külgi maha. 

Kui sa lähed tööle kaubadusse, siis tea, et selles valdkonnas on kahtlemata palju erinevaid oskusi, mida omandada ja endas arendada. Toome siin välja vaid mõned paljudest.

Psühholoogia

Brändiesindaja on võlur, kelle supervõimeks on reklaamipsühholoogia. Brändid ei mõjuta inimeste käitumisi ja valikuid mitte toote praktilise või faktilise väärtusega, vaid lähtuvad nende imago psühholoogilisest lisaväärtusest. Mannekeenide riietamine vaateaknal loob kliendile kujutluspildi sellest, millises keskkonnas ja situatsioonis inimene end neid rõivaid kandmas näeks.

Inimese käitumise kogemuste kasutamine reklaamide efektiivsuse kasvatamiseks on peenekoeline teadus. Selleks nõuab toote- ja reklaampaigutus müügikohtades ning müügistrateegia elluviimine inim- ja reklaamipsühholoogia head tundmist: kui oskad mõista inimesi ja nende vajadusi, kuidas nad tajuvad ja defineerivad oma elukeskkonda, ja kõiki muid psühholoogilisi nüansse, siis oskad ka seda kõige efektiivsemalt neile poe keskkonnas esitleda.

Silmaringi avardamine

Kliendid ja kaubanduses töötavad inimesed võivad olla äärmiselt erinevate soovide ja lähenemistega elule. Kaubanduses töötades omandad hea ülevaate paljudest erinevatest inimtüüpidest ning avastad, et inimesed ja nende võimalikud valikud ja käitumisoskused võivad olla väga erinevad – kord üllatavad need sind meeldivalt, siis aga osutuvad väljakutseks, mille ületamisega saad end arendada ja proovile panna. Selle kõige käigus avastad, et muutud ka ise tolerantsemaks, mõistes, et me kõik oleme erilised ja erinevad ning see just rikastabki meie maailma.

Planeerimine ja korraldamine

Logistikuamet nõuab samuti mitut oskust korraga. See on ametikoht, kus saad arendada oma planeerimisoskust, kuna klientide tellimused peavad jõudma nii kodumaal kui välisriigis õigel ajal õigesse kohta. Siin saad proovile panna ja edasi arendada oma organisaatorivõimeid – õpid juhtima meeskonda ja lahendama operatiivselt probleeme, et kõik sujuks tõrgeteta.

Kasuks tuleb hea algatusvõime ja sihikindlus, sest tihti on tarvis võtta vastu kiireid otsuseid, tegeledes samaaegselt ka mitmete teiste tööülesannetega. Loomulikult on suureks plussiks ka tugev pingetaluvus ja oskus suhelda koostööpartnerite, kaastöötajate kui ka ametkondade esindajatega.

Potsentsiaali märkamine

Mis on need uued ärisuunad, kuhu võiks ettevõte panustada? Kui sul on hea nina ja silma, et märgata uusi trende, siis ka seda oskust saad kaubanduses edukalt rakendada. Miks võtta kaubavalikusse sisse just selle brändi tooted? Kui suudad info kokku koguda, seda analüüsida, põhjused juhatusele ära selgitada ning otsuseid teha, siis on sinulegi rakendus kaubanduses olemas.

Süstemaatilisus ja korrektsus

Kaubanduses on palju erinevaid ametikohti, kus süstemaatiline ja korrektne lähenemine tagab edu. Näiteks tootmise- ja kvaliteedispetsialisti töö vajab põhjalikku väljaõpet ning toetavat keskkonda. Toodangu pideva müügiloleku tagamiseks on vajalik tellida tooteid ja tooraineid õigeaegselt ning tagada nende säilitamine ja ladustamine. Kaupade müügiks tuleb neid ka ette valmistada, markeerida ja seejärel välja panna. Selline töö nõuab loomulikult head oskust oma personali juhendamises ja koolitamises. Kõige paremini särad sel ametil, kui omad analüüsivõimet, algatus- ning otsustusvõimet, head eneseväljendusoskust, ning oled süstemaatiline ja korrektne.

Need on ainult mõned huvitavamad näited. Oskuste arendamine ja lihvimine tagab tavaliselt elukestva ameti ning pakuvad häid karjääriredeli võimalusi, kuid nõuavad ka põhjalikku väljaõpet. Selliste ametitega käib kaasas pidev enesetäiendamine.

Millise oskuse põhist ametit oleksid sina valmis õppima?